Första bilvaruhusen i Stockholm
Kindwalls är just nu inne i slutfasen för planeringen av ett antal bilvaruhus i Stockholmsregionen, där kunderna ska få ett flertal olika bilmärken och modeller att välja på. De märken som i dagsläget är aktuella är Ford, Subaru, Kia, Mitsubishi och Fiat transportfordon.
”De senaste nio månaderna har varit en spännande tid för mig på Kindwalls, berättar Daniel Hägglund, VD. Jag tillträdde min tjänst i juni 2006, då som inhyrd VD, för att ta över och omstrukturera verksamheten i bolaget. Efter att ha analyserat verksamheten och utarbetat en ny affärsplan har riktlinjerna för ett nytt koncept för bolaget lagts fast.
Det har inom branschen talats mycket om det så kallade gruppundantaget inom EU som numera har förändrats. Tidigare kunde enskilda bilhandlare ha ensamrätt på ett visst bilmärke inom en region. När nu undantaget är begränsat är det fritt fram för olika handlare att sälja de märken de vill bara de uppfyller de grundläggande kraven som ställs på återförsäljarna. Ett exempel på detta är Holmgrens Bil i Jönköping som representerar nio olika bilmärken.

För konsumenterna är det givetvis bra att det skapas mer lokal konkurrens mellan bilhandlarna vilket pressar marginalerna och förbättrar servicen gentemot kunden. För oss bilföretag blir situationen annorlunda och vi måste se över tidigare affärsmodeller och strategier för att möta den ökade konkurrensen.
I Kindwalls har det under en längre tid diskuterats hur bolaget skall agera för att utveckla företaget då bolagets dominerande ställning när det gäller försäljning av Fordbilar riskerar att reduceras. För drygt två år sedan togs beslut om att Kindwalls även skall representera Subaru. Representationen av Subaru har varit framgångsrik och Kindwalls är numera den största återförsäljaren i Sverige.

På samma sätt som shopping har blivit ett begrepp och en nöjesattraktion för människor, vilket gynnar de stora köpcentra som växer upp, vill vi skapa ett nytt sätt att attrahera bilköparna. Vår plan är att vi skall utveckla ett antal bilvaruhus i Stockholmsregionen. Bilvaruhus som kunderna kan besöka för att få nya intryck, och välja mellan ett flertal olika bilmärken och modeller.
För att utgöra ett bilvaruhus krävs det fler märken än Ford och Subaru. Av den anledningen började vi vid årsskiftet att även sälja KIA i våra anläggningar och i dag representerar vi även Mitsubishi och Fiat transportfordon. Med dessa märken i våra bilhallar hoppas vi kunna locka många nya kunder att besöka oss för att köpa sin nästa bil.

Lika viktigt som det är att höja besöksfrekvensen i våra bilhallar är det att nyttja våra verkstäder optimalt. Genom att serva de nya bilmärkena kommer vi att markant öka beläggningen i verkstäderna. För att ytterligare nå optimal beläggning i verkstäderna kommer Kindwalls att till hösten även tillhandahålla service på Volvobilar.
Den förändring som sker inom Kindwalls kommer även att synas utåt genom att vi under 2007 och 2008 kommer att genomföra stora ombyggnader av befintliga lokaler i Hammarby, Barkarby och Sätra. Kunderna kommer snart att kunna möta oss i nya uppfräschade lokaler, vilket i sig är ett konststycke, då renoveringarna måste göras utan att störa den befintliga verksamheten.”

AB Wilhelm Kindwall

Bransch:
Bilar

Telefon: 0708-17 47 87
Alternativ: 070-346 83 83


Email:
daniel.hagglund@kindwalls.se

Hemsida:
www.kindwalls.se

Adress:
AB Wilhelm Kindwall
Box 6502
17506 Järfälla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN